Solö Simskola Startsida Föreningen Kontakt

kittysma.gif

Kallelser etc

År 2016

Protokoll från årsmöte 2015 och 2016

Kallelse till årsmötet 2016

Protokoll från årsmöte 2014

Verksamhetsplan för år 2017

Budget för år 2017

Årsbokslut 2014

Årsbokslut 2015

År 2014

Kallelse till årsmötet 2014

Protokoll från årsmöte 2013

Verksamhetsplan för år 2015

Budget för år 2015

Årsbokslut 2013

År 2013

Kallelse till årsmötet 2013

Protokoll från årsmöte 2012

Verksamhetsplan för år 2014

Budget för år 2014

Årsbokslut 2012

År 2012

Protokoll från årsmöte 2012

Kallelse till årsmötet 2012

Verksamhetsplan för år 2013

Budget för år 2013

Årsbokslut 2011

Revisionsberättelse 2011

År 2011

Protokoll från årsmöte 2011

Kallelse till årsmötet 2012

Verksamhetsplan för år 2012

Budget för år 2012

Årsbokslut 2010

År 2010

Protokoll från årsmötet 2010

Kallelse till årsmötet 2010

Verksamhetsplan för år 2011

Budget för år 2010

Årsbokslut 2009

År 2009

Protokoll från årsmötet 2009

Budget för år 2009

Verksamhetplan för år 2010

Verksamhetplan för år 2009

Kallelse till årsmötet 2009

Årsbokslut 2008

År 2008

Protokoll från årsmötet 2008

Kallelse till årsmötet 2008

Årsbokslut 2007

År 2007

Protokoll från årsmötet 2007

Kallelse till årsmötet 2007

Resultat- och balansräkning 2006

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetplan för år 2007

År 2006

Protokoll från årsmötet 2006

Resultat- och balansräkning 2005

År 2005

Protokoll från årsmötet 2005

Stadgar


 

Copyright 2012 Solö Sim-Skoleförening